مشاور تبلیغات


...


...


...

مشاور کیست ؟

معمولا مشاورین در زمینه‌های مختلف افرادی هستند که بصورت تحصیلی در زمینه‌ای به درجه کارشناسی رسیده‌اند و از جزئیات یک موضوع اطلاع پیدا کرده‌اند و یا در زمینه تخصّصی حرفه‌ای فعالیت کاری و تجربی دارند و مسیرها، چالش‌ها، عیوب و موفقیت‌ها را آشنایی دارند. تبلیغات سر رشته‌ای است که طراحی و چاپ را درمجموعه فعالیت‌های خود دارد و کمتر کسی را می‌توان پیدا کرد که بصورت تحصیلی و تجربی دراین سه زمینه فعالیت داشته و به آن مسلّط باشد.

...

داوود اصفهانی چه می کند ؟

دررشته طراحی گرافیک تحصیل کرده و ازسال 1379 تا کنون با نرم‌افزارهای ابزاری گرافیک به خلق اثر مشغول بوده است. اصفهانی در سمت‌های مسئول بخش طراحی و مسئول بخش چاپ دیجیتال و مدتی را مدیر فنی و کیفیت چاپ مشغول به کاربوده است. از سال 1392 با نام برَند شخصی داوود اصفهانی فعالیت می‌کند و رشته‌های دانشگاهی طراحی / چاپ و مدیریت تبلیغات تحصیل نموده و دراین زمینه صاحب تالیف کتاب، مقاله و چندین مصاحبه با روزنامه دنیای اقتصاد در سِمت کارشناس تبلیغات می‌باشد.
چک لیست قبل از مشاوره

...

گروه مشاوره

یک کسب و کار از زمان تاسیس، رشد، بلوغ و در طول عمر خود نیازمند رفتارهای کارشناسانه است که مدیران آن همواره لازم است تا آن را درنظر داشته باشند. برای هیچ کس پوشیده نیست که امکانات و محدودیت‌های انسانی به ما اجازه نمی‌دهد که در تمام زمینه‌های مورد نیاز کسب و کار به درجه‌ی کارشناسی رسیده و نظریه‌ای از خود اعلام کنیم. داوود اصفهانی نیز ازاین موضوع آگاه است و سعی می‌کند تا در زمینه تخصّصی تبلیغات فعالیت کند ولی کسب و کارها فقط تبلیغات نیازمند نیستند. برای حل این مساله از کارشناسان و متخصّصان برتر متناسب با سفارش موجود استفاده کرده و به یاری کسب و کارهایی می‌شتابد که خواهان رشد و پیشرفت هستند.
می‌خواهم کسب و کارم را رشد دهم